Môi Trường Trong Xanh

Địa chỉ: 160/37 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM

Email Email: quangtrung.asv@gmail.com

Email Email: trung.nq@loilocthanhdat.com

Vietnamese English Korea Chinese

Môi Trường Trong Xanh

Ngày đăng: 10 tháng trước

Môi Trường Là Gì ? Ý Nghĩa Môi Trường

♦ Môi trương (Không gian nơi con người sinh sống) : Không gian mà con người sinh sống và các yếu tố tự nhiên khác nhau ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống và sự phát triển của con người được gọi là "môi trường".

♦ Toàn bộ môi trường sống thực sự ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người cũng được gọi là "môi trường", và nó được gọi là "môi trường tâm lý".

♦ Môi trường sinh sống của con người bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Nó bao gồm tất cả các thực tại xã hội, con người và các thực thể xã hội khác ảnh hưởng đến con người, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là một môi trường tâm lý quan trọng hơn. Con người không thể phản ánh tất cả mọi thứ trong môi trường sống. Thực tế, môi trường tâm lý ảnh hưởng đến tâm lý của con người chỉ là một phần của toàn bộ môi trường sống của con người. Trong cùng một môi trường khách quan, tác động đến mọi người không giống nhau.

♦ Mức độ mà môi trường thực sự có thể trở thành môi trường tâm lý của một người phụ thuộc vào cường độ của các yếu tố thực tế tác động lên con người và các yếu tố tâm lý chủ quan của con người, đó là xu hướng tính cách (như sự chú ý, quan tâm, nhu cầu, giá trị, v.v...) Biết hai khía cạnh của cấu trúc. Chỉ khi các yếu tố môi trường khách quan ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người, các yếu tố môi trường này mới có ảnh hưởng đến các hoạt động của con người. Đó là một yếu tố mang ý nghĩa chủ quan, đó là môi trường tâm lý của con người. Môi trường tâm lý của ông lão nhỏ hơn nhiều so với thực tế khách quan xung quanh. Do đó, những người sống trong cùng một môi trường có thể có những hình ảnh môi trường rất khác nhau trong tâm trí họ. Chính sự phản ánh môi trường này trong tâm trí điều chỉnh nhu cầu, động lực và mục tiêu của mỗi người, và hướng dẫn và hạn chế những hành động mà một người thực hiện đối với mọi người và mọi thứ xung quanh.

⇒ Môi trường tự nhiên

♦ Môi trường tự nhiên, theo cách nói của giáo dân, đề cập đến môi trường tự nhiên chưa trải qua quá trình xử lý và biến đổi của con người, và là tổng hợp của nhiều yếu tố tự nhiên tồn tại khách quan.

♦ Môi trường tự nhiên của cuộc sống con người có thể được chia thành môi trường khí quyển, môi trường nước, môi trường đất, môi trường địa chất và môi trường sinh học theo các yếu tố môi trường. Nó chủ yếu đề cập đến năm vòng tròn chính của trái đất - khí quyển, thủy quyển, vòng tròn trái đất, thạch quyển và sinh quyển.

⇒ Môi trường nhân văn

♦ Môi trường của con người là tổng hợp của những thành tựu vật chất và phi vật chất được tạo ra bởi nhân loại. Kết quả của tài liệu đề cập đến các di tích văn hóa, vườn xanh, bộ lạc kiến ​​trúc, cơ sở thiết bị, v.v... thành tựu phi vật chất liên quan đến phong tục xã hội, ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật, luật giáo dục và các hệ thống khác nhau. Những thành tựu này là sáng tạo của con người, có dấu ấn văn hóa và thâm nhập vào tinh thần con người. Môi trường nhân văn phản ánh sự tích lũy lịch sử của một quốc gia, và cũng phản ánh lịch sử và văn hóa của xã hội, và đóng một vai trò trong việc nuôi dưỡng phẩm chất của con người.

♦ Môi trường tự nhiên và môi trường của con người là cái nơi sinh tồn, sinh sản và phát triển của con người. Theo yêu cầu của sự phát triển khoa học, bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng một xã hội thân thiện với môi trường là nhu cầu của con người để duy trì sự tồn tại và phát triển của chính họ.

⇒ Môi trường tâm lý

♦ Môi trường sống trong đó tâm lý con người thể hiện ảnh hưởng thực tế của nó là tổng của tất cả các điều kiện bên ngoài. Môi trường tâm lý có điểm bên trong và bên ngoài. Lấy các hoạt động giáo dục của nhà trường làm cơ quan chính, môi trường bên trong tâm lý chủ yếu đề cập đến tổng hợp tất cả các điều kiện tồn tại khách quan trong nhà trường, như tinh thần học đường, mối quan hệ bạn học, mối quan hệ giáo viên - học sinh, cơ sở giáo dục, môi trường bên ngoài nhà trường. Môi trường bên trong tâm lý rất quan trọng đối với học sinh. Tinh thần học đường là yếu tố ổn định. Đó là không khí tâm lý chung và chuẩn mực của một trường học. Đó là tổng số dư luận. Các đạo đức học đường cần phải dựa vào tất cả các giảng viên và nhân viên để dẫn dắt bằng ví dụ, truyền miệng, giao tiếp với nhau, để đạt được danh tính và dần dần chiếm đa số. Môi trường tâm lý bên trong và bên ngoài tương tác tác dụng, tương tác ảnh hưởng đến sự thay đổi và phát triển tâm lý của học sinh.

Môi Trường Bao Gồm Tài Nguyên

♦ Có 4 loại tài nguyên chính mà môi trường trái đất cần được con người trân trọng :

1) Ba yếu tố chính của sự sống : không khí, nước và đất;

2) Sáu tài nguyên thiên nhiên : khoáng sản, rừng, nước ngọt, đất đai, các loài sinh vật, nhiên liệu hóa thạch (dầu, than và khí tự nhiên);

3) Hai loại hệ sinh thái : hệ sinh thái trên cạn (như : rừng, đồng cỏ, hoang dã, cây bụi, v.v...) và hệ sinh thái dưới nước (như : đầm lầy, hồ, sông, đại dương, v.v...);

4) Tài nguyên cảnh quan đa dạng : như núi, dòng nước, hệ động thực vật bản địa, di tích lịch sử tự nhiên và văn hóa.

0
Whatsapp
Zalo
Hotline